Giới thiệu

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho toàn bộ các nhà máy, khu công nghiệp tại khu vực Hưng Yên. Chúng tôi mang sứ mệnh kết nối người lao động tới các nhà máy, xí nghiệp, đơn vị có nhu cầu về nguồn nhân lực.

Dựa trên tôn chỉ làm việc uy tín - tận tâm, đặt lợi ích của sự kết nối và nâng cao các giá trị tốt đẹp của sự hợp tác lên hàng đầu. Chúng tôi tin rằng sẽ là đơn vị đáp ứng nguồn nhân lực tốt nhất khu vực Hưng Yên

 

Đang xử lý...