Lao động thời vụ và luật lao động thời vụ bạn nên biết

12/11/2020

 

Bạn là học sinh, sinh viên, lao động thất nghiệp và muốn làm thời vụ trong thời gian chờ đợi, tìm kiếm công việc chính thức. Chắc chắn các bạn sẽ quan tâm luật lao động thời vụ, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động

1.Hình thức và thời hạn của hợp đồng lao động thời vụ

1.1 Hình thức của hợp đồng thời vụ

Theo khoản 2 điều 12 của bộ luật lao động năm 2012, các công việc thời vụ có thời gian dưới 3 tháng, Hai bên là NSDLĐ và NLĐ có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Đối với công việc có thời gian trên 3 tháng thì việc giao kết, luật lao động thời vụ bắt buộc phải lập thành văn bản

1.2 Thời hạn của hợp đồng lao động thời vụ

Tại khoản 2 điều 22 của bộ luật lao động 2012 quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao đồng thời vụ hết hạn, doanh nghiệp phải ký hợp đồng mới, nếu không hợp đồng lao động thời vụ sẽ trở thành hợp đồng lao động có thời gian xác định là 24 tháng

Pháp luật về lao động không quy định số lần ký hợp đồng lao động thời vụ mà NLĐ được phép ký kết với NSDLĐ. Cần đảm bảo tổng số thời gian của nhiều lần trong một năm không được vượt quá 12 tháng

Bạn cần lắm chắc luật lao động thời vụ sẽ giúp bản bảo vệ quyền lợi của chính mình

Bạn cần lắm chắc luật lao động thời vụ sẽ giúp bản bảo vệ quyền lợi của chính mình

2.Quyền lợi của NLĐ khi ký kết HĐLĐ thời vụ

2.1 Quyền lợi

- Được bảo vệ quyền lợi chính đáng theo quy định của pháp luật lao động : khoong bị đuổi việc vô cớ, được trả lương đúng hạn,…

- Được tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp, chế độ thai sản, hưu trí cũng như tại nạn lao động,…

- Công nhân thời vụ không phải thử việc ( theo quy định tại khoản 2 điều 26 bộ luật lao động 2012)

2.2 Nội dụng của hợp động lao động thời vụ

- Tên và địa chỉ NSDLĐ hay bên đại diện hợp pháp

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số CMND, giấy tờ hợp khác của NLĐ

- Công việc và vị trí làm việc

- Thời hạn của hợp đồng lao động

- Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, chế độ nâng bậc, lương

- Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, thời gian nghỉ ăn trưa, giải lao giữa giờ

- Trang bị, bảo hộ cho người lao động

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

- Các nội dung khác liên quan đến thực hiện nội dung hai bên thỏa thuận, luật lao động thời vụ

Có thể bạn quan tâm đến : Cung ứng lao động thời vụ

Nội dung trong hợp đồng thời vụ, luật lao động thời vụ liên quan

Nội dung trong hợp đồng thời vụ, luật lao động thời vụ liên quan

3. NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ thời vụ

- Người lao động cần báo trước 3 ngày cho NSDLĐ cụ thể trong trường hợp như : Không được trả lương đầy đủ, không đúng thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng; Bố trí không đúng công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc không đảm bảo như đã thỏa thuận ; Bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục; Bị tai nạn, ốm đã điều trị ¼ thời hạn hợp đồng mà khả năng chưa hồi phục.

- Trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, thời hạn phải báo trước cho NSDLĐ theo thời gian tùy  thuộc vào cơ sở khám chữa bệnh chỉ định

- Công nhân thời vụ đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của bộ luật lao động thời vụ

Bạn cần nắm chắc luật lao động thời vụ để nhỡ khi bạn làm lao động thời vụ thì sẽ giúp ích cho chính quyền lợi của chính mình khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp hay người sử dụng lao động

 

 

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0936 551 669

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...